דרכי העברת מידע ושיח עם ההורים

שיפור בדרכי העברת המידע והשיח עם ההורים :

הישיבה עושה שימוש בהעברת המידע להורים באמצעות הדואר האלקטרוני, תוכנת המשו"ב והעברת מסרונים.  כדי לייעל את  התהליך שכרה הישיבה זו השנה הרביעית את שירותיה של חברה המתמחה  בנושא.  באמצעות תוכנת המשו"ב מקבלים ההורים מידע שוטף על הישגיו הלימודיים והתנהלותו הלימודית – חינוכית של בנם.  המסרונים  יאפשרו להעביר תזכורות, הודעות קצרות והודעות לא צפויות להורים.   באמצעות הדואר האלקטרוני נשלח מכתבים, ודפי קשר. מידי סוף שבוע נשלח מייל  עם דבר תורה והודעות

מראש הישיבה לכל משפחת הישיבה. בכיתות  רבות נשלח ע"י הרמי"ם ורכזי המחזור דף קשר המכיל  אינפורמציה לימודית וחברתית.  הישיבה חותרת  שהמידע  מהישיבה להורים יהיה אך ורק דרך הדואר האלקטרוני .