תוכנית לווי אחי – אח בוגר

ו. תכנית ליווי – "אחי "- אח בוגר :
לפני שנתיים פתחנו במיזם חדש – תוכנית ליווי שנקראת "אח בוגר". מטרת התוכנית להעצים את הקשר בין התלמידים הבוגרים לבין הצעירים. במסגרת התוכנית יתקיימו מפגשים סדירים מידי חודש בין התלמידים הבוגרים לתלמידים הצעירים בישיבה .תלמידי י"ב ילמדו עם תלמידי כתות ט', תלמידי י"א ילמדו עם בני ח', ותלמידי י' ילמדו עם בני ז .'במסגרת המפגשים ילמדו התלמידים בחברותא דף בנושא ערכי . הנושא ייבחר ע"י רכזי השנתונים והרמי"ם . אנו נשתדל שהתלמידים הבוגרים והצעירים , החברותות יצאו לפעילויות משותפות. אנו מצפים שהקשר יהפוך לקשר תומך, שיהיה בו שיח ובניית יחסי חברות והדרכה בין הבחור הבוגר והצעיר .