מעינות

תכנית "מעיינות: "
תכנית "מעיינות" היא תכנית חדשנית לחיבור התלמידים למקצועות השונים של התורה שנתחיל ליישם השנה בישיבה. בשעה 11:00 בבוקר יעצרו הלימודים הרגילים ובכל כיתה יועבר שיעור תורני קצר ע"י הרמי"ם בנושאים שונים ביהדות: אמונה והלכה, תנ"ך ומוסר, מחשבה וגמרא.
הגמרא אומרת במסכת ע"ז בדף י"ט : "אין אדם לומד תורה אלא במקום שליבו חפץ." חכמינו זיהו את הנקודה החשובה של הבחירה. ברגע שהתלמיד בוחר באיזה תחום להעמיק בלימוד התורה, הוא מתחבר לעולם התורה בכלל דרך אותו תחום שהוא בחר.
כיצד תכנית "מעיינות" תפעל??
כל תלמיד בישיבה יבחר שיעור לפי הרשימה המוצעת במחזורו ונושא שהוא רוצה להשתתף ולהעשיר את ידיעותיו . התלמיד ישתתף באופן קבוע בשיעור זה במהלך המחצית הראשונה . אין ספק שמגוון השיעורים יעשיר את עולמם הרוחני וידיעותיהם התורניות של הבנים .במחצית ב 'התלמידים יוכלו לעבור ממקומם לשיעור אחר באותו המחזור. אני מבקש להודות מאוד לרמי"ם שנרתמו למאמץ ויצירת שפע אפשריות שונות ללימוד תורה ולעבודת השם