תקנון הישיבה

חינוך

להורי ובני הישיבה היקרים .

אמנם עיקר אישיותו של האדם הוא עולמו הפנימי ועבודת הלב שלו, אולם
יודעים אנו את הכלל "אחרי הפעולות נמשכים הלבבות" ומתוך כך נובעים כללים שיהיו משותפים לכולנו.

נקפיד מאוד על כללים אלו מהיום הראשון של שנה"ל.

תפילות – על כל בני הישיבה להגיע בכל יום לתפילת שחרית – בשעה 30:7.
חובה על כל תלמיד להתפלל בבקרים רק במניין שמתקיים בישיבה.
על כל איחור או חיסור יש לדווח לר"מ במסרון בפלאפון בערב או לפני תפילת שחרית.

תספורת – כולנו נהיה מסופרים – בצורה המכבדת אותנו ונחבוש כיפה הראויה לבן ישיבה .

צ י צ י ת – כל בחורי הישיבה יקפידו על לבישת ציצית מתחת לחולצה.
אבקש להכין לבנים מס' ציציות להחלפה .
תלמיד שיגיע לישיבה ללא ציצית ישלח חזרה הביתה.

חולצות – בני הישיבה יופיעו בחולצות הראויות ל "בן תורה "– חולצות חלקות ללא הדפסים, כתובות ודמויות משונות.

מכנסיים – כולנו נקפיד ללכת במכנסיים ארוכים כל היום.

התנהגות כללית – נקפיד כולנו על כבוד צוות הרמי"ם והצוות החינוכי ,על כבוד התלמיד ועל כבוד כל אחד מעובדי הישיבה .
הלימוד והשהייה בישיבה יתנהלו תוך שיח מכובד ושמירת כבוד הדדי .
אלימות פיזית ו/או אלימות מילולית ,וכן השחתת רכוש הישיבה או רכוש חברים- תגרום להרחקת התלמיד מהישיבה באופן מיידי!!!!

עבודות ושיעורי בית – יש להקפיד על ביצוע כל המטלות ושיעורי הבית הניתנים על ידי המורים.

אמון הדדי : אבן היסוד בישיבה – היא האמון ההדדי בין כולנו. תלמיד שיפר את האמון בכל צורה שהיא )שקר , העתקות למיניהן ( לא יוכל להמשיך בישיבה.

נוהל שחרור תלמיד – חל איסור מוחלט להעדר משיעורים ומכל פעילות בישיבה ללא תיאום עם רכז השכבה . כל תלמיד שצריך לצאת לפני תום יום הלימודים יצטייד בבקשה כתובה מההורים, יקבל אישור חתום מהר"מ או מרכז המחזור וייגש עם האישור החתום לרכז החינוכי ניצן סגל על מנת להירשם אצלו .
זכרו : כל שחרור מהישיבה גורם להפסד חומר.

שימוש במחשבים ניידים וטאבלטים : אין להביא מחשבים ניידים, טאבלטים וכל מכשור שהוא לישיבה.

פלאפונים בישיבה – ראה דף הבא!!!!
מוצר זה גורם לבזבוז זמן אדיר , לבטלה ולהסחת הדעת מהלימודים.
אי לכך – ניתן להשתמש בפלאפונים אך ורק בהפסקה הגדולה .
תלמיד שיוציא פלאפון לכל שימוש בזמן תפילות , שיעורים, הרצאות ושיחות , זמן הפסקות
)למעט ההפסקה הגדולה( – הפלאפון יוחרם לשבוע .
תלמיד שחייב לקבל / להוציא שיחת טלפון דחופה, יגיע למשרד לעשות זאת.

שמירה על רכוש הישיבה : כמעט כל הציוד בישיבה בבתי המדרש, בכתות ובמקומות הנוספים חדש .

תלמיד / כיתה שישחיתו רכוש מסוים ישלמו עליו בתוספת קנס.

אנא שמרו וכבדו את כל אשר נעשה בשביל כולנו , זכרו : ישיבתנו היא הבית שלנו, שימרו עליה!!

ניקיון הכתה : בכל כתה נמצא סל אשפה , יש לדאוג שהכתה תהיה נקייה במשך כל שעות היום .
חובתו של כל תלמיד להרים את כיסאו בסוף יום הלימודים.

מכשירים יקרים- אין להביא לישיבה דברים יקרי ערך.

קשר הורים-מורים : תחום זה חשוב לנו מאוד . הנכם מתבקשים לשתף אותנו בדברים המשמחים או לחלופין בבעיות או בקשיים של הבנים , להיות בקשר עם הר"מ / המורה המקצועי , היועצות , צוות ההנהלה או איתי. אנו נפרסם בתחילת השנה שעות שהייה של כל אחד מהצוות.
כמו"כ – אתר המשו"ב לרשותכם בכל שעה שהיא במשך היום. כל דבר בנושא לימודי והתנהגותי יופיע במשו"ב.
כולנו לרשותכם!!!
כללים אלו נועדו בכדי שנוכל לשרות באווירה נעימה במשפחתנו !