חזון הישיבה

חינוך

 

 

הנהלת הישיבה, בשיתוף עם צוות הר"מים והמורים המקצועיים, הגדירו לעצמם את המטרה הבאה, כמטרת-העל להתווית הדרך החינוכית, הלימודית והערכית בישיבה:

הישיבה וצוותה יישאפו לגדל דמות של בן-תורה,
שיוטמע בו הרצון ותינתן היכולת,
להשתלב ולתרום בכל תחומי העשייה והפעילות במדינת ישראל,
מתוך אהבת תורה ויראת שמים.

על מנת לממש זאת הגדירו הנהלת הישיבה, צוות הר"מים והמורים, מספר מטרות משניות שיובילו בסייעתא דשמיא, להשגת מטרת-העל:

• מתוך אמונה כי רק אהבה היא שיכולה להביא את התלמיד להזדהות פנימית ועמוקה עם ערכי הישיבה, הישיבה רואה ערך עצום בכך שתלמידי הישיבה יאהבו את מקום חינוכם. צוות המורים ככלל, וצוות הר"מים ככלל, וצוות ההנהלה בראשות ראש הישיבה הרב פרוכטר שרגא בפרט ייתן יחס אישי וחם, אוהב ומקרב, לכל אחד ואחד מן התלמידים. הנהלת הישיבה תפעל ליצירת חברת תלמידים פעילה, ותזום פעילויות חברתיות מרובות בתחומי הישיבה ומחוצה לה. הישיבה תשתדל להביא לכך שצוות הר"מים, המורים המקצועיים, הנהלת הישיבה ותלמידי הישיבה ייראו עצמם כמשפחה אחת גדולה, ראיה שתקרין על יצירת אווירה משפחתית חמה ותומכת – הן בין התלמידים לצוות הישיבה, והן בין התלמידים לבין עצמם.

• הישיבה תפעל להאהיב את התורה ולימודה על התלמידים. צוות הר"מים יעביר את לימודי התורה בצורה מעניינת וחוויתית, מתוך מגמה של חיבור התורה לחיים. הישיבה תבנה מסגרות רבות ככל האפשר של לימוד תורה לשמה, בהם ילמדו התלמידים מתוך בחירה וחירות פנימית. הנהלת הישיבה תיזום אירועים תורניים-חוויתיים, בכדי לאפשר לתלמיד לחוות חיי תורה עשירים ומגוונים.

• הישיבה תפעל לבנות את דמות התלמיד כאדם ערכי, המעוניין לתרום לחברה ולמדינה. הישיבה תפעיל את תלמידיה הן במגוון רחב של התנדבויות במסגרת הפרוייקט "ישיבת בני עקיבא עם הפנים לכלל ישראל", והן במסגרת העזרה ההדדית בתוך הישיבה בבחינת "עניי עירך קודמים". צוות הישיבה יעזור לכל תלמיד להכיר את יכולותיו וכשרונותיו הייחודיים, ולמצוא את הדרך לנוווטם לטובת הכלל. בעת הכוונת הבוגרים למסלולי-המשך יושם הדגש על ראיית צרכי הכלל מחד, ואישיותו הייחודית של הבוגר מאידך.

• הישיבה תפעל להעשרת עולמו וידיעותיו של התלמיד במגוון המקצועות, תוך שמירה על רמה לימודית גבוהה במיוחד. צוות המורים ישמור על רמת הלימודים הגבוהה, תוך דאגה לקידומו של כל תלמיד ותלמיד עד למימוש מלוא הפוטנציאל הלימודי הגלום בו. הנהלת הישיבה תדאג לספק את הציוד הטכנולוגי החדיש והמתקדם ביותר הנדרש למילוי מטרה זו. הישיבה וצוות המורים יארגנו מסגרות תומכות ייחודיות לתלמידים המתקשים.