תוכנית בית המדרש

תכנית"בית מדרש"– לימוד בחברותות :
כיתות ט '-י'- י"א –י"ב ימשיכו השנה בתוכנית שפתחנו לפני שנתיים בישיבה – תוכנית "בית המדרש" . המיזם נועד להשיב את המושג "סדר בית המדרש" ומושג "חברותא" חזרה ,להתנהלות היומיומית של תלמידי הישיבה. התלמידים יפתחו את היום בשיעור קצר לקראת החומר אותו הם עומדים ללמוד, יקבלו דפי הכוונה לחומר וילמדו ב-חברותות . כמובן שהבנים יקבלו עזרה מהר"מים תוך כדי הלימוד . הרמי"ם והבנים יהפכו את הלימוד בגמרא לתהליך של התקדמות ופיתוח היכולות של תלמיד הלומד באופן עצמאי. סדרי בית המדרש יתקיימו בעזרת השם יתברך בבתי המדרש השונים והלימוד יערך בגדלות ובהרחבת הדעת.תו