מדעי החברה

מדעי החברה

%d7%9e%d7%93%d7%a2%d7%99-%d7%94%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%94

מגמת מדעי החברה בישיבה נלמדת לאורך

שלוש שנים וכוללת את המקצועות

פסיכולוגיה וסוציולוגיה

 

 

שיטות הלימוד

הנושאים נלמדים בשיטת לימוד מעניינות הכוללות סרטים, תצפיות, ניתוח  אירועים ועבודה בקבוצות.

 דרישות המגמה

תלמידים שממוצע ציוניהם 57, והתנהגותם נאותה. המגלים מעורבות חברתית ומתעניינים בנושאים הקשורים לאדם ולחברה יתקבלו בברכה.

במסגרת לימודי מדה"ח התלמידים לומדים מקצוע אחד בכיתות י‘ – יא‘ ונבחנים בסוף כיתה יא.

המקצוע השני נלמד בכיתות יא‘ יב ‘ ונבחנים בסוף יב‘. בנוסף במהלך כיתה יב‘ התלמידים כותבים עבודת גמר בהיקף של יחידת לימוד אחת .

7 יחידות הלימוד במקצוע מדעי החברה כוללים:

2 יחידות סוציולוגיה + 2 יחידות פסיכולוגיה + 1 יחידת עבודת מחקר כתובה.

המקצוע מקנה בונוס של  20% באוניברסיטאות.

 

פסיכולוגיה %d7%9e%d7%93%d7%97

תורת הנפש,  עוסקת בחקר ההתנהגות הגלויה והסמויה של האדם.

המקצוע מנסה להבין, ולהסביר את התופעות הקשורות ביחסי היחיד עם סביבתו ולנבא את התנהגותו של האדם במצבים שונים.הפסיכולוגיה עוסקת במגוון רחב של נושאים במסגרת הפסיכולוגיה הכללית ההתפתחותית והחברתית:

למידה, אינטליגנציה, הנעה ורגוש לחץ אישיות ,

תורשה וסביבה, גיל ההתבגרות, השפעה חברתית ,עמדות, דעות קדומות וכו

 

 

 

 סוציולוגיה

תורת החברה, העוסקת בחקר החברה האנושית, מתחקה אחר החוקיות בהתנהגות האנושית ,

מנתחת את ההתנהגות האנושית בהקשרים חברתיים שונים וחוקרת את השפעת המבנה החברתי  על עיצוב דמותם, אמונותיהם השקפותיהם ומעשיהם של האנשים בחברה.

במסגרת לימודי הסוציולוגיה נעסוק בנושאים הבאים: תרבות, קבוצה, משפחה וחיברות

%d7%9e%d7%93%d7%97-1

שיטות לימוד

הנושאים נלמדים בשיטות לימוד חווייתיות: תצפיות, סרטים, עבודה קבוצתית , ניסויים, ניתוח אירועים וכדומה.