ערבי היכרות להורים ושלבי הרישום

%d7%a8%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%9d-%d7%aa%d7%a9%d7%a4%d7%90-%d7%a1%d7%95%d7%a4%d7%99-0001

%d7%a8%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%9d-%d7%aa%d7%a9%d7%a4%d7%90-%d7%a1%d7%95%d7%a4%d7%99-0005 

 %d7%a8%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%9d-%d7%aa%d7%a9%d7%a4%d7%90-%d7%a1%d7%95%d7%a4%d7%99-0006